одоогийн уншиж байга бүлэг:Экспоны ерөнхий байдал → Түүхийн хуудас

Экспоны ерөнхий байдал

Дэлхийд хандах. Зүүн хойд Aзид үйлчлэх. Энх тайван, эв найртай, хамтран ажиллах ба саналаа нэгтэн хамтдаа эдэлх, хамтдаа ашиг хүртэхийг хүсэх.