одоогийн уншиж байга бүлэг :Хурал үзэсгэлэнд оролцох → Хэрхэн Үзэсгэлэнд оролцох

Хурал үзэсгэлэнд оролцох

Хэрхэн Үзэсгэлэнд оролцох

БНХАУ-Зүүн хойд Азийн Экспо нь үзэсгэлэнд оролцох аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан стандарт гаргаж, зөвхөн тус стандартад нийцсэн аж ахуй нэгжийн үзэсгэлэнд оролцох өргөдлийг л дэмжнээ.
1, үзэсгэлэнд оролцох аж ахуй нэгж нь бүртгүүлсэн улс орондоо үйл ажиллагаа явуугдуулах бүрэн эрхтэй байх
2, үзэсгэлэнд оролцох аж ахуй нэгжийн нэр нь өргөдлийн хуудсан дээрх нэртэй адаль байх, стендийн өөр аж ахуй нэгж буюу байгууллагад зархыг хориглож, экспод хуурмаг бараа зархыг хорглоно.
3, үзэсгэлэнд оролцох бараа нь заавал “БНХАУ-Зүүн хойд Азийн IX Экспоны хурал үзэсгэлэнд оролцох тэдэгдэл”-д тогтоосон шаардлагаад нйицсэн байх.
4, аж ахуй нэгжүүд өөрийн дуршилаасаа барааныхаа бичиг материал буюу өргөмжлөөлөө БНХАУ-Зүүн хойд Азийн Экспоны нарийн бичгийн газарт ханган өгч, нарийн бичгийн газраас шилдэг аж ахуй нэгжүүдийг шалгаруулж урьдаар экспод байршуулхыг бодоно.
Лавлах дугаар:
Утас:+86-431-82766551

Дэлхийд хандах. Зүүн хойд Aзид үйлчлэх. Энх тайван, эв найртай, хамтран ажиллах ба саналаа нэгтэн хамтдаа эдэлх, хамтдаа ашиг хүртэхийг хүсэх.