одоогийн уншиж байга бүлэг :Мэдэгдэл → зүүн хойд азийн экспоны мэдэгдэл

Мэдэгдэл

Дэлхийд хандах. Зүүн хойд Aзид үйлчлэх. Энх тайван, эв найртай, хамтран ажиллах ба саналаа нэгтэн хамтдаа эдэлх, хамтдаа ашиг хүртэхийг хүсэх.