Хятад-Зүүн хойд Азийн XII экспог дэмжих зорилгоор Орон нутгийн намын хорооны суртал ухуулгын хэлтэстэй холбогдоно.

2019-03-18


Энэ үзэсгэлэнгийн талаархи өндөр түвшний суртал ухуулгын ажлыг аль болох түргэн эхлүүлэхийн тулд бэлтгэл ажлыг 3-р сарын 15-ны өдөр Фэн Чинжон дарга болон Ли Жянхуа орлогч даргын урилгаар, Орон нутгийн намын хорооны суртал ухуулгын хэлтсийн дэд дарга Жан Шубин тэргүүтэй гурван гишүүн уулзалтанд оролцсоноор экспогийн урьдчилсан сурталчилгааны төлөвлөгөө гарлаа.

Фэн Чинжон дарга энэ удаагийн экспо нь мужийн ажил хэргийн чухал цэгүүдийн нэг гэж үзээд үзэсгэлэнг сайжруулж, олон нийтэд сурталчлах, сурталчилгаа хийхэд илүү өндөр шаардлага тавихыг онцоллоо.

Тус удаагийн суртал ухуулгын ажлыг амжилттай биелүүлэхийн тулд суртал ухуулгын хэлтсийн гишүүдтэй нарийн тулж ажиллах болно. Орон нутгийн намын хорооны суртал ухуулгын газар дээр тулгуурлан суртал ухуулгын чиглэл, суртал ухуулга хөтлөх, суртал ухуулгын хууль тогтоомж, суртал ухуулгын маягтыг мэргэжлийн судалгаа, дүгнэлт гаргахад чиглүүлэн экспоны сурталчилгааг нарийн мэргэжлийн хяналтанд хийнэ.

Ли Жяньхуа орлогч дарга ойрын үед хийх vзэсгэлэнгийн талаар дэлгэрэнгvй танилцуулан.Орон нутгийн намын хорооны суртал ухуулгын газар нь миний боловсруулсан суртал ухуулгын төлөвлөгөөтэй танилцаж хамтран уялдан ажиллана гэдэгт найдаж буйгаа илэрхийлэв. Аль болох эрт төлөвлөн, Жилинь мужийн түүхийг ярилцан, Зүүн Хойд Азийн үзэсгэлэнгийн эдийн засаг, соёлын солилцооны платформын үүргийг бүрэн дүүрэн гүйцэтгэхийг дурьдлаа.

Дэд сайд Жан Шубин, түүний нам Ассоциацаас гаргасан урьдчилсан сурталчилгааны багц төлөвлөгөөг баталж, хэвлэл мэдээллийн урилга, үйл явцын төлөвлөлт, сурталчилгааны талаархи санал дэвшүүлж, Ассоциацийн санал болгосон сурталчилгааны загварыг улам боловсронгуй болгоно хэмээн мэдэгдэв. Ажлын хэсгүүд аль болох хурдан бэлтгэл ажлыг эхлүүлэхийн тулд үйл ажиллагаагааг дэмжиж ажиллахаа дурьдав.

Энэ удаагийн арга хэмжээний мэдээллийг хариуцаж буй болон оролцож буй нөхөдтэй залган уулзах болно.

  • QR код
  • Суурин утас
    Харилцагчийн үйлчилгээний утас:
    +86-431-82766137