Зүүн хойд Азийн XII экспоны гүйцэтгэх хорооны анхны хурал болов

2019-02-15


2-р сарын 15-ны өдөр Зүүн хойд Aзийн XII экспоны гүйцэтгэх хорооны анхны хурал орон нутгийн засаг захиргааны 312 тоот бага хурлын танхимд болов.

Уулзалтанд мужийн захиргааны орлогч нарийн бичгийн дарга, Хятад- Зүүн хойд Aзийн XII экспоны гүйцэтгэх хорооны орлогч дарга Жан Каймин хөтлөн явуулж, Олон улсын худалдааг дэмжих орон нутгийн зөвлөлийн ерөнхийлөгч, Хятад- Зүүн хойд Aзийн XII экспоны гүйцэтгэх хорооны орлогч дарга Фэн Чинжон Хятад- Зүүн хойд Aзийн XII экспоны ерөнхий төлөвлөгөөний хамт экспоны ерөнхий зохион байгуулалт, явцын талаар гүйцэтгэх хорооны гишүүдэд мэдэгдэв.


Орлогч захирал Жан Каймин Зүүн хойд Экспогийн ач холбогдол, үндэслэлийг онцлон тэмдэглэж, одоогийн Экспо улс төрийн намын байр суурийг бэхжүүлэх, үйл ажиллагааны чиг хандлагыг бэхжүүлэх, цаг хугацааны мэдрэмжийг тусгах, шинэлэг санаануудыг тусгахыг санал болголоо.

Эцэст нь орлогч дарга Жан Каймин Зүүн хойд Азийн экспоны бэлтгэл ажилд зориулсан дөрвөн онцгой шаардлагыг тавьсан. Нэгдүгээрт, ажлын албаны хүмүүсийн ажлын төлөвлөгөөг томъёолж, задрал хийх ажлуудыг нарийвчлан боловсруулж, тогтмол уулзалт зохион байгуулж, гүйцэтгэх хороонд хяналт тавьж ажиллах үүрэг өглөө.

Ажлын албууд 5-р сараас өмнө хагас сард 1 удаа,5-р сараас хойш 7 хоногт 1 удаа гүйцэтгэх хороонд ажлаа тайлагнаж байхаар болов.

Хоёрдугаарт, нэгж бүрийг төлөвлөгөөний дагуу тодорхойлсон зорилтуудын дагуу ажлын даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой бөгөөд Нарийн бичгийн даргын газартай ямар ч үед харилцаж байх.

Гуравдугаарт, бүх хэлтэсүүд ерөнхий зохицуулалтыг бэхжүүлэх, хариуцсан хүнийг тодруулж, албан үүргээ гүйцэтгэх, тусгай холбоодыг томилон, хүмүүсийг ажлын байранд аль болох хурдан төвлөрүүлж нарийн бичгийн дарга нарын газарт хариу илгээж харилцан ажиллах .

Дөрөвдүгээрт, бүх хэлтэс, хот, мужууд үзэсгэлэнгийн платформыг бүрэн ашиглаж, хөрөнгө оруулалтыг татан, худалдан авах зэрэг үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулдах.

Чанчунь хот нь чиглүүлэх хотын үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд үзэсгэлэнгийн үйлчилгээ, сурталчилгааны ажилтай хамтран ажиллаж, Чанчунь олон улсын конвенц, үзэсгэлэнгийн төвийн програм хангамж, техник тоног төхөөрөмжийг бүрэн хангаж ажиллах.


Орон нутгийн Олон Улсын Худалдааг дэмжих зөвлөл, Орон нутгийн Тайвань Харилцааны алба, Орон нутгийн Намын Хорооны тамгын газар, Орон нутгийн Намын Хорооны суртал ухуулгын газар, Орон нутгийн Хууль зүйн танхим, Орон нутгийн хөгжил шинэчлэлийн хороо, Аж Үйлдвэр, Мэдээллийн Технологийн танхим, Орон нутгийн худалдааны танхим, Орон нутгийн намын хорооны Сүлжээний алба, Орон нутгийн намын хорооны хүлээн авах алба, Орон нутгийн Зах зээлийн хяналтын танхим, Орон нутгийн олон нийтийн аюулгүй байдлын танхим, Орон нутгийн зам тээврийн танхим, Орон нутгийн соёл аялал жуулчлалын танхим,Орон нутгийн Гадаад Харилцааны алба, Орон нутгийн харилцаа холбооны товчоо, Орон нутгийн спортын товчоо, Орон нутгийн Агентлагийн удирдлагын товчоо, Коммунист залуучуудын лигийн хороо,Орон нутгийн үйлдвэр худалдааны холбоо, Зэвсэгт цагдаагийн Жилинь мужийн Корп, Чанчунь төмөр замын ажил эрхлэх хэлтэс, Чанчунь гаалийн газар, Орон нутгийн Онцгой байдлын танхим, Орон нутгийн шинжлэх ухаан технологийн танхим, Орон нутгийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны хороо, Орон нутгийн санхүүгийн танхим, Чанчунь хотын ардын засгийн газар, Жилинь радио телевизийн станц, Хятад улс Жилинь интернет сүлжээ, Жилиьн өдөр тутмын сонин хэвлэл, Хятадын FAW групп, Жилинь Иргэний нисэх онгоцны буудлын групп, Хятадын Өмнөд Airlines Жилинь дахь салбар, Жилинь банк, Хуавэй компани, China Mobile Жилинь салбарын төлөөлөгчид болон бусад нэгж, хэлтэс, аж ахуйн нэгжүүд хуралд оролцов.  • QR код
  • Суурин утас
    Харилцагчийн үйлчилгээний утас:
    +86-431-82766137