Зочид буудал,сууц

Бүтэн нэр

Зэрэглэл

Ерөнхий холболт

Чанчунь Шангрила зочид буудал

5

+86-431-88981313

Чанчунь Кай Юүэ зочид буудал

5

+86-431-81161612

Чанчунь Жин Юүэ Тан Итен Шилай зочид буудал

5

+86-431-81811111

Жилинь мужийн Нанхү зочид буудал

5

+86-431-85586300

Жилинь мужийн Сонюань зочид буудал буудал

5

+86-431-82753199

Чанчунь Кайюань Миндү зочид буудал

5

+86-431-87068888

Чанчунь Гаошин Фүпэнг Шилай дэн зочид буудал

5

+86-431-81867603

Айбө Лиси зочид буудал

5

+86-431-81108888

Чанчунь Хуатен зочид буудал

5

+86-431-87809999

Чанчунь Хуаян зочид буудал

5

+86-431-88450000

Чанчунь Жинан зочид буудал

5

+86-431-85838888

Жилинь мужийн зочид буудал

4

+86-431-88488855

Чанчунь Рамада зочид буудал

4

+86-431-85576999

Чанчунь Latour Morgan Бизнесийн зочид буудал

4

+86-431-89570088

Хайнан Airlines Changbai Mountain зочид буудал

4

+86-431-85588888

Жилинь мужийн Чүн И зочид буудал

4

+86-431-82096101

Жилинь мужийн Юүэфү зочид буудал

4

+86-431-82090138

Жишян зочид буудал

4

+86-431-85589888

Чанчунь олон улсын үзэсгэлэнгийн төв зочид буудал

4

+86-431-84606688

Гуошэнг зочид буудал

4

+86-431-81788888

Чанчунь олон улсын худалдааны зочид буудал

4

+86-431-81913766

Глобал зочид буудал

4

+86-431-89658888

Чанчунь Минрэн зочид буудал

4

+86-431-85599888

Financial building/Санхүүгийн барилга зочид буудал

3

+86-431-88980099

Жилиний Гуанцай барилгын зочид буудал

3

+86-431-85869088

Фүмин зочид буудал

3

+86-431-87234855