Холбоо барих арга

Хятад-Зүүн хойд Азийн экспоны нарийн бичгийн дарга нарын газар,дотоод холбоо барих арга